dinsdag 27 mei 2008

The paradox of choice

Een van mijn favoriete boeken van de afgelopen jaren is The Paradox of Choice. Daarin stelt de Amerikaanse hoogleraar Psychologie Barry Schwartz dat de enorme toename van keuzes in onze samenleving, ons niet per definitie gelukkiger maakt. Vrijheid is goed, keuze is goed – maar een overdaad aan keuzes kan ertoe leiden dat je al twijfelt aan je keuzes voordat je ze zelfs maar gemaakt hebt, dat je je verwachtingen onrealistisch hoog stelt, en dat je jezelf de schuld geeft voor werkelijk elke foute keuze die je maakt.
Toen ik dit boek las, moest ik onmiddellijk ook denken aan vrouwenlevens nu. En ik vroeg me af of deze 'keuzestress' een mogelijke verklaring is voor de soms felle discussies tussen thuisblijfmoeders en werkende moeders. Hebben we misschien allemaal te veel het gevoel dat we onze keuzes voortdurend moeten rechtvaardigen?
Het grote gevaar van veel keuzes hebben, zegt Schwartz, is dat je in je hoofd die éne, perfecte – en niet-bestaande – optie creëert. En dat kan tot stress leiden, wanneer je je eigen keuzes maar blíjft vergelijken met die gedroomde, onwerkelijke, ideale optie. Schwartz geeft in zijn boek ook manieren om op een gezonde manier om te gaan met de huidige overdaad aan keuzes. Ik kan dit boek van harte aanraden aan iedereen die met dit probleem worstelt, en trouwens ook aan alle anderen.

Schwartz kan het meeslepend uitleggen, bijvoorbeeld in deze lezing. Een plezier om naar te luisteren ...Wie het wil bestellen:

The Paradox Of Choice
The Paradox Of Choice
Barry Schwartz

Geen opmerkingen: