dinsdag 28 september 2010

Waarom te veel sorry zeggen je carrière hindert

Vandaag stond het in Dag in Dag uit in de Volkskrant: het is nu officieel, vrouwen zeggen sneller sorry dan mannen. Canadese onderzoekers hebben het aangetoond.
Het resultaat komt niet echt als een verrassing voor iemand die heeft meegemaakt hoe een vrouwelijke collega 'sorry' zei toen ze tegen een muurtje botste.

En ook voor Esther Mollema is het geen nieuws. In haar boek 50% meer talent vat ze het samen als: "Sorry dat het regent". Vrouwen verontschuldigen zich veel vaker dan mannen, ook voor zaken waaraan ze part noch deel hebben. Onze hele manier van communiceren is er meer op gericht om niet te veel op de voorgrond te treden, niet te bazig te lijken, en steeds rekening te houden met anderen. Dat kan je in je carrière dwarszitten. En ook managers zien daardoor nog te veel vrouwelijk talent over het hoofd, zegt Esther. Zonde voor de vrouwen en zonde voor de organisatie.

In de woorden van Esther:
"De vrouwelijke stijl van communiceren is gericht op het zoeken naar consensus, op gelijkwaardigheid van alle aanwezigen, en op harmonie. Een nobel streven. Helaas werkt het op de werkvloer vaak anders. Deze wijze van communiceren wordt gezien als weifelend, aarzelend en onzeker. Kortom: geen leidinggevend materiaal."

Slimme managers kijken hier doorheen bij hun zoektocht naar talent, zegt Esther. Ze laten zich niet afleiden door een andere stijl van communiceren. Maar ook vrouwen kunnen leren om hun manier van communiceren soms aan te passen aan de situatie. En dat is niet zo ingewikkeld.

Meer lezen bij Bol:
50 % meer talent
50 % meer talent
Esther Mollema

Geen opmerkingen: