zaterdag 9 juli 2011

"Als Linda het kan, waarom ik dan niet?"

Onlangs verscheen bij Réunion Vanuit je hart naar succes van Jolanda Holwerda, oprichter en hoofdredacteur van Lof magazine. Het boek ken ik na alle meelees- en redactierondes 'by heart', en toch sla ik het nog wel eens open voor de quotes die mij als werkende moeder en als zelfstandig ondernemer oppeppen op de dagen dat alles tegenzit (van vergeten tienuurtjes tot de wereldeconomie). Zoals:

[Nadat ze haar idee voor een gloednieuw tijdschrift voor werkende moeders naar diverse redacties heeft gestuurd:]
"Ik krijg van geen van de bladen een reactie (wat ik inmiddels wel kan plaatsen, nu ik zelf dagelijks mails krijg van mensen met leuke ideeën, die ik niet altijd kan honoreren) en besluit dan maar te gaan voor een eenmalige editie van wat dan nog de JOL (een afkorting van mijn naam) heet. Als Linda het kan, waarom ik dan niet?"
- Jolanda in hoofdstuk 5, The Making of Lof

[ In de opstartfase van Lof:]
"... het Lofgevoel zit diep en natuurlijk pak ik de draad weer op, na het aanvankelijke gevoel dat het nooit gaat lukken. Ik weet inmiddels heus wel dat negen van de tien bladen binnen het eerste jaar mislukken, maar ik geloof met heel mijn hart in Lof, en in de gedachte dat werkende moeders Lof verdienen voor wat ze doen. En dat bedrijven gek zijn als ze niet in deze doelgroep investeren."
- Jolanda in hoofdstuk 5, The Making of Lof

En uit Jolanda's zestien interviews met mensen die haar nieuwe inzichten brachten op het gebied van leiderschap en ambitie:

"Als het gaat over ambities en bereiken wat je wilt, dan gaat het ook over de vraag of je durft te falen of niet."
- Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV

"Ondernemers willen niet op de tribune zitten, maar het gevecht in de arena leveren. En soms heb je een scheur in je pak, of je raakt een tand kwijt, nou én? Je staat midden in het leven, dat is waarom je daarvoor kiest." [..]
"Wat ondernemen me brengt is een 'sense of being', een groot gevoel van onafhankelijkheid en het vermogen om mijn eigen kracht te ontwikkelen. [..] Daar houd ik van, en ik denk dat dat voor de meeste ondernemers geldt: in de driver's seat zitten en de hele wereld gaan ontdekken."
- Oscar Kneppers, succesvol ondernemer van oa Bright, Emerce en Rockstart.com

En over moederschap en ambities:
"Dat moederschap slecht zou zijn voor je carrière, is toch te belachelijk voor woorden"
- Faiza Dadi, operationeel directeur van de Baak

"Alleen al de kreet ‘ma-di-do-vrouw’ betekent dat het contextueel bepaald is. Want waarom werken we niet op woensdag en vrijdag? Dat is echt niet omdat op woensdagochtend opeens onze bloedsuikerspiegel onze ambities laat kelderen. Dat ligt toch gewoon aan het feit dat bij ons de school om twaalf uur uitgaat?"
- Claartje Vinkenburg, managing director bij het Amsterdam Center for Career Research en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam


Voor wie het boek wil bestellen, het is verkrijgbaar via Uitgeverij Réunion en via de boekhandel, bijvoorbeeld hier bij Managementboek.nl:

Vanuit je hart naar succes
Jolande Holwerda

zaterdag 2 juli 2011

"De toekomst is een belangrijk deel van wie we zelf geloven dat we zijn" - Anna Fels

Net als voor vele anderen is de zomer voor mij de tijd waarin ik, na al het werk van het afgelopen jaar, droom en plannen maak voor de volgende jaren. Maar ik maak ze, als ik eerlijk ben, meestal te weinig concreet. Het blijft vaak bij vrijblijvende dromen, die in de drukte van alledag weer snel vervagen. Toevallig sloeg ik deze week Vrouwen & Ambitie weer eens open, en las wat Anna Fels schrijft over plannen maken.

Ze vertelt hoe ze in het begin van haar onderzoek jonge vrouwen interviewde over hun dromen, hun ambities en hun toekomstplannen voor over vijf of tien jaar.

De antwoorden konden echt alle kanten opgaan, merkte ze: sommigen hadden geen flauw idee, anderen beschreven volkomen vage ambities. Weer andere vrouwen formuleerden uitgesproken ambities, en ondermijnden die dan met geringschattende opmerkingen over zichzelf. En er waren vrouwen met krachtige en haalbare doelen. Wat Anna Fels ook zag, was hoe belangrijk het leek te zijn voor het geluk en het welzijn van de vrouwen:

"Wat duidelijk werd bij het luisteren naar hun verhalen, was dat de levendigheid en het plezier waarmee de vrouwen hun verhalen vertelden, vaak sterk samenhingen met het niveau van hun eigenwaarde en hun algemene gevoel van welzijn. Naarmate het verhaal vager was en er minder goed over na was gedacht, was de persoon tegenover me somberder en meer gespannen. Het doel kon daarbij enerzijds te ambitieus en onbereikbaar zijn of anderzijds juist heel ongeïnspireerd, en niet uitdagend genoeg."

Vrouwen denken minder dan mannen na over hun toekomst, hun ambities en hun dromen, zegt Anna Fels. En dat terwijl het juist ook voor hen zo belangrijk is:

"Meer dan voor mannen is het voor vrouwen belangrijk om actief over hun toekomst na te denken, omdat er in deze historisch unieke tijd zo weinig voor hen is uitgestippeld. In tegenstelling tot voor mannen, zijn er voor vrouwen slechts weinig aanvaardbare rollen in de maatschappij – of beter gezegd, er zijn er te veel: enthousiaste professional, toegewijde moeder, bekwame medewerker, ‘babe’, liefhebbende echtgenote, goede huisvrouw en onafhankelijke kostwinner, om er maar eens een paar te noemen. Elke vrouw voor zich staat vrijwel alleen voor de opgave om haar leven zo in te richten dat het haar zingeving en voldoening biedt."

Anna Fels schrijft in haar boek heel erg mooi over ambities (= "ergens goed in zijn én daar erkenning voor krijgen"), en hoe belangrijk die zijn voor ons welzijn en ons geluk. Het maken van toekomstplannen is daar een belangrijk deel van:

"Het nadenken over diverse scenario’s, ons een voorstelling maken van onszelf in verschillende mogelijke levens, is een noodzakelijke stap vóór we ze in de praktijk kunnen gaan beproeven. De toekomst is een belangrijk deel van wie we zelf geloven dat we zijn. Zonder een idee over hoe onze toekomst eruitziet, voelen we ons hulpeloos en niet in staat ons lot in eigen hand te nemen."

Een mooie inspiratie voor mijn zomer. Dromen, ideeën bedenken, ze concreet maken ... en dan dóen.

Anna Fels' boek is te koop bij elke boekhandel, bijvoorbeeld ook hier bij Managementboek.nl

en hier via Bol: