vrijdag 15 juni 2012

De favoriete boeken van Nicolette Loonen

Nicolette Loonen is consultant bij KPMG Advisory. Ze helpt financiële instellingen met vraagstukken op het gebied van Corporate Governance en Risk Management. Daarvoor werkte ze vijftien jaar als accountant in de financiële sector. In 2006 was ze een van de initiatiefnemers van het Female Capital Network van KPMG.

Nicolette is grondlegger van WIFS, Women in Financial Services:
"Het viel mij op dat in reactie op de crisis vrouwen niet vertegenwoordigd waren in de discussies over de ‘lessons learned’. Daarnaast was het onderwerp diversiteit, en daarmee gedrag en cultuur, geen onderdeel van de oplossingsrichtingen. Ik wilde daar verandering in brengen, omdat ik ervan overtuigd ben dat een betere balans de financiële sector gezonder en duurzamer zal maken. Ik ben toen op LinkedIn WIFS gestart. Op dit moment is dat een vereniging waar meer dan 200 vrouwen lid van zijn, en is de LinkedIn groep gegroeid tot meer dan 1.200 vrouwen. Op www.wifs.nl vind je meer informatie."

"Gezien bovenstaande is het geen verrassing dat mijn favoriete boeken over het belang van diversiteit en de financiële sector gaan. Over beide onderwerpen is al veel geschreven, maar helaas nog niet zo veel over de combinatie. Misschien dat dat dan wel het boek wordt dat ik zelf nog eens ga schrijven."

1. Why Women Mean Business, van Avivah Wittenberg Cox In veel gesprekken die ik voer met bestuurders en managers over het belang van doorstroom van vrouwen binnen organisaties, kom ik onbegrip en gebrek aan kennis tegen. Er bestaan veel vooroordelen over het onderwerp ‘vrouwen naar de top’. Zeker nu de Europese Commissie quota overweegt, polariseert het onderwerp. Je bent voor of je bent tegen. En omdat we in Nederland gesteld zijn op onze autonomie, zijn veel mensen tegen. Degenen die wel werk willen maken van doorstroom van vrouwen, gebruiken vaak het argument dat zij willen dat hun organisatie 'een afspiegeling van de maatschappij' is. De business case voor meer vrouwen in alle lagen van de organisatie is echter veel breder dan allen dat. Avivah Wittenberg Cox zet in dit boek haarfijn alle argumenten op een rij, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en statistische gegevens, waarom organisaties meer werk van vrouwen naar de top moeten maken. De opvolger van dit boek, How women mean business, vond ik helaas wat tegenvallen, dus ik zou het bij dit deel houden.

2. De winst van verschil, Eric Koenen en Christien Brinkgreve
Dit boek is een mooi vervolg van het boek hierboven, Why Women Mean Business. Ook hierin worden argumenten gegeven voor gender-diversiteit, maar wat dit boek zo revolutionair maakt, is dat het een koppeling legt tussen diversiteit en de organisatie van de toekomst. Ruim tweehonderd jaar industrialisatie en kapitalisme heeft pyramide-organisaties voortgebracht. Deze hebben lange tijd hun nut bewezen, maar voldoen niet meer in de nabije toekomst. De organisatie van de toekomst is een atomium, waarin mensen optimaal met elkaar samenwerken. De shift van masculiene organisaties naar feminiene organisaties is in dit boek heel duidelijk uiteengezet. Vooral de lijstjes achterin met verschillen tussen de twee typen geven veel handvatten om organisatiestijlen te herkennen.

3. De Prooi, van Jeroen Smit
Als je wilt begrijpen wat er mis is gegaan in de financiële sector dan is De Prooi een ‘must read’. Wat ik vooral mooi vind aan het boek is dat Smit een dermate grondig onderzoek voor zijn verhaal heeft gedaan, dat het veel autoriteit geniet. In het afgelopen jaar heb ik Jeroen Smit diverse keren horen spreken over zijn bevindingen, en de belangrijkste openbaring voor hemzelf was dat de cultuur binnen de bank een monocultuur was, waar alle neuzen dezelfde kant opstonden en tegenspraak niet werd geduld.


4. Iedereen CEO, door Menno Lanting
Eén van de trends die een revolutie in het bedrijfsleven zal veroorzaken is de opkomst van technologie en social media. Hier staan we nog maar aan het begin van een grote doorbraak. De manier waarop we samenwerken, kennis delen en kennis vergaren, voorzien in ons inkomen en politiek bedrijven wordt in de toekomst nog meer dan nu beïnvloed door social media. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar net het begin hebben gezien. IT is straks niet meer weg te denken uit ons leven. Ik geloof dat dit veel meer bij een feminiene cultuur past dan bij een masculiene cultuur. Het gaat immers om op gelijke voet staan, delen en verbinden. Daarnaast is het een makkelijk geschreven boek, waardoor ik het met een gerust hart weer meeneem in mijn vakantiekoffer.

5. De Mythe van het Glazen Plafond, van Marike Stellinga
Omdat je te allen tijde moet voorkomen dat je zelf een tunnelvisie ontwikkelt, en alleen nog maar bevestiging zoekt van je reeds gevormde mening, is het goed om ook het andere geluid op te zoeken. Het boek van Marike Stellinga staat voor mij hiervoor symbool. Zij heeft destijds met haar boek willen aantonen dat er helemaal geen glazen plafond is, maar dat het uitsluitend aan de vrouwen zelf ligt. Hoewel ik geprobeerd heb mij in haar argumentatie te verdiepen, kan ik haar opinie niet onderstrepen.


Meer boekentips ontdekken? Lees ook:
De favoriete boeken van Susan Aretz
De favoriete boeken van Bianca den Outer
De favoriete boeken van Manoli Martin

1 opmerking:

Menno zei

Een mooi lijstje, ik voel me vereerd.