woensdag 8 oktober 2008

Powergeneratie

Zaterdag was ik in Burger's Zoo, voor het Ontmoetingsfestival van Vrouwen van Nu (de vroegere Plattelandsvrouwen) en WomenInc.

Het overgrote deel van de bezoekers was 55+, en wij kunnen daar nog heel wat van leren.

Al tijdens het eerste debat, tussen feministe Heleen Mees en 'Lang leve de burgertrut' Fleur Jurgens, liet de zaal flink van zich horen.

Vrouwen vertelden over het ontslag dat zij bij hun huwelijk kregen, of bij hun zwangerschap. Niks keuzevrijheid, niks keuzestress, niks combineren van werk en gezin. Je had het er maar mee te doen.

Over twee zaken waren de vrouwen in de zaal heel erg duidelijk. Eén: de vrouwen die altijd gezorgd hebben voor anderen, die het gezin draaiende hielden, die het huishouden op rolletjes lieten lopen en die mantelzorg boden aan iedereen in hun omgeving - die vrouwen hebben het allemaal mogelijk gemaakt voor anderen om te werken en carrière te maken. En dat wordt soms onvoldoende gewaardeerd.

Twee, en dat werd die dag vele malen gezegd, door vele vrouwen in de zaal, ook tijdens het gesprek van Catherine Keyl met Tweede Kamerlid Samira Bouchibti en FNV-voorzitter Agnes Jongerius:
meisjes en vrouwen, blíjf werken, blíjf in elk geval met één been in de arbeidsmarkt staan, denk om je financiële onafhankelijkheid, en vooral: denk aan je pensioen.

Aan alle bezoeksters van het Ontmoetingsfestival: ik heb een bijzonder leerzame, boeiende en inspirerende dag gehad. Wat een kracht, wat een energie en wat een enthousiasme. Jullie zijn een powergeneratie.

Geen opmerkingen: